Wszystkie sprzedawane przez naszą firmę produkty pochodzą z legalnego źródła .
Są fabrycznie nowe i 100% oryginalne. Sprzęt podlega gwarancji producenta.

Firma MagMar udziela gwarancji na poprawne działanie zakupionego sprzętu w okresie 12 miesięcy, baterie/akumulatory 6 miesięcy od daty sprzedaży.

Wady ujawnione w okresie gwarancji będą nieodpłatnie usuwane w terminie 21 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do naprawy gwarancyjnej wraz z opisem uszkodzenia, okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku specyficznych usterek, braku części itp.

W celu realizacji uprawnień gwarancyjnych Nabywca dostarcza wyrób do sprzedawcy.

Warunkiem uznania reklamacji jest dostarczenie sprzętu do serwisu w stanie kompletnym z dowodem zakupu.

Urządzenie należy dostarczyć do gwaranta czyste - konieczność czyszczenia jest usługą odpłatną.

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas trwania naprawy.

Gwarancja realizowana  jest  przez sprzedającego w Autoryzowanych serwisach w Europie w zależności od kraju z którego pochodzi sprzęt .

Śledź nas na Facebooku